1Pay

HTTP APIs


1. Giới thiệuA. API (Application Programing Interface: giao diện lập trình ứng dụng)

API cung cấp cho người lập trình các hàm, giao thức để tương tác với CSDL, lập trình thực hiện các thao tác với ứng dụng hay phần mềm nào đó. API 1Pay được xây dựng nhằm triển khai các ứng dụng CARD, SMS, SMSplus, BANK trên các ngôn ngữ lập trình khác nhau. Việc gán cổng thanh toán sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết thông qua các giao thức này.

- Có thể kết nối bằng tất cả các ngôn ngữ lập trình thông dụng: ASP, PHP, dotNet, thậm chí có thể kết nối thông qua HTML.

- Chạy đa nền : Unix, Windows, Mac

- Hỗ trợ hầu hết các dịch vụ thanh toán: CARD, SMS, SMSplus, BANK

B. Cơ chế hoạt động:

- Kết nối thông qua Web Services : POST/GET, SOAP

- Hỗ trợ gửi tin nhắn SMS thông qua giao thức SMTP, SMPP ( tích hợp vào các ứng dụng chuẩn theo giao thức này)

C.1Pay hiện có các APIs cho các hình thức thanh toán sau:

CARD: Hỗ trợ thanh toán thẻ cào điện thoại, hoặc thẻ game.

SMS: hỗ trợ thanh toán qua di động bằng tin nhắn đến các đầu số ngắn.

SMS+: hỗ trợ thanh toán qua di động bằng tin nhắn đến đầu số 9029.

API OTP: hỗ trợ thanh toán qua di động bằng tin nhắn otp gửi đến đầu số do khách hàng đăng ký.

BANK: hỗ trợ thanh toán qua internet banking.


2.Video hướng dẫn:A. Video hướng dẫn đăng ký tài khoản:
B. Hướng dẫn ký hợp đồng điện tử và tạo sản phẩm tại 1Pay:
C. Hướng dẫn đăng ký sản phẩm thanh toán Online :
D. Hướng dẫn sử dụng code mẫu java :